Traditioneel Chinese Geneeskunst

Tui-Na | Cupping | Acupunctuur | Moxa | Guasha | Dry Needling | Hot Stone

"Een goede arts stopt en verdrijft een ziekte vóórdat deze het lichaam binnendringt. Een slechte arts behandelt een ziekte nadat deze het lichaam is binnengedrongen"

(Huang Nei Jing Suwen - Ca. 2.500 jaar voor Christus)

Traditioneel Chinese Geneeskunde

"Uw weg naar een goede gezondheid"

TCG is de afkorting van Traditionele Chinese Geneeskunde. Deze therapievorm bestaat al meer dan 2000 jaar en is nog steeds actueel. Het is een wijze van genezen waarbij de mens als geheel wordt gezien.
Er wordt vanuit gegaan dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Zo kunnen lichamelijke klachten voortkomen uit psychische problemen of emoties, en psychische problemen kunnen weer voortkomen uit lichamelijke klachten.

Alles wat bestaat is een fusie van twee krachten. Yang en Yin, zoals dag en nacht, zomer en winter, vreugde en woede. Yin staat onder ander voor koude, winter, nacht, rust. Yang staat voor het tegenovergestelde, namelijk warme, zomer, dag en activiteit. De gezondheid hangt af van een goede haromonie tussen deze twee krachten. Krijgt Yin of Yang de bovenhand, dan wordt het evenwicht verstoord en kan ziekte optreden.

Volgens de Chinezen bevat alles wat zich tussen hemel en aarde bevindt energie, ook het menselijk lichaam. 
Zij geloven dat naast de circulatie van bloed, lymfe en lichaamsvloeistoffen ook een circulatie van energie plaatsvindt, dat alles in ons lichaam continu in beweging houdt. Het energetisch evenwicht raakt verstoord bij het optreden van ziekte. Het vrij doen stromen van energie in de juiste banen is het basisprincipe van een behandeling. Deze banen worden meridiaanbanen genoemd. Zo zijn er twaalf hoofdmeridianen en nog diverse verbindingsmeridianen. Hierop liggen de energetische krachtbronnen, de zogenaamde acupunctuur/acupressuurpunten, die de geblokkeerde energiedoorstroming kunnen herstellen. Het is dus van belang dat deze in balans zijn en blijven.

cursus-meridianen-elementenleer-tcm.png